पुस्तक ओळख

पुस्तक परिचय - किल्ले

महाराष्ट्रात अदमासे ३०० किल्ले असावेत, व हे किल्ले महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटकांची श्रध्दास्थाने बनली आहेत. परंतु दुर्गभ्रमंतीच्या...

पुस्तक परिचय - डोंगरयात्रा

डोंगर बघण्याचे, डोंगरात राहण्याचे वेड असलेल्या लोकांना आनंद पाळंदे हे नाव माहित नसणं म्हणजे दुर्मिळच. अशा या डोंगरमय झालेल्या आनंद...