ट्रेकिंग

गड-किल्ले व दुर्गभ्रमंतीच्या उपक्रमांबद्दल अद्ययावत अपडेट्स मिळवण्याकरिता या पेजला नियमित भेट द्या व हे पेज बुकमार्क करा.

ट्रेकिंग
संस्था तारीख स्थळे संपर्क  
डोंगर यात्रा २९ ऑगस्ट ते २६ २४ ऑक्टोबर दरम्यान विविध ट्रेक्स रायगड किल्ला अभ्यास दौरा (२९ ऑगस्ट २०२१), कळसुबाई मान्सून ट्रेक (४ सप्टेंबर २०२१), बागलाण रेंज - साल्हेर, सालोटा, मुल्हेर, मोरा, हरगड (४-५ सप्टेंबर २०२१), हरिश्चन्द्रगड (११ सप्टेंबर २०२१), नाखिंड ते पेब व माथेरान (१२ सप्टेंबर २०२१), हटकेश्वर ते लेण्याद्री (१९ सप्टेंबर २०२१), रतनगड ते हरिश्चन्द्रगड (२५-२६ सप्टेंबर २०२१), दूधसागर (२५-२६ सप्टेंबर, ९-१० ऑक्टोबर, २३-२४ ऑक्टोबर २०२१) मुंबई-८०९७७२८४८४/पुणे-९७३००४२२०१  
गडवेडे ट्रेकर्स ८ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट दरम्यान विविध ट्रेक्स देवकुंड धबधबा (८ ऑगस्ट व १५ ऑगस्ट), अंधारबन जंगल (८ ऑगस्ट व १५ ऑगस्ट), दूधसागर धबधबा (७-९ ऑगस्ट, १४-१६ ऑगस्ट, २८-३० ऑगस्ट), जंगल ट्रेक आणि वॉटर फॉल रॅपलिंग (८ ऑगस्ट, १५ ऑगस्ट, २२ ऑगस्ट, २९ ऑगस्ट), माथेरान जंगल ट्रेक (८ ऑगस्ट, १५ ऑगस्ट, २२ ऑगस्ट, २९ ऑगस्ट) , कोथळीगड(८ ऑगस्ट व १५ ऑगस्ट), कोरीगड(८ ऑगस्ट व १५ ऑगस्ट), आडराई जंगल(८ ऑगस्ट व १५ ऑगस्ट), रायगड(८ ऑगस्ट व १५ ऑगस्ट) ९८५६११२७२७ / ९८५६१२२७२७ / ९८५६१३२७२७