भौगोलिक

मध्य रायगडचे भौगोलिक वर्णन

रायगड जिल्ह्राचे भौगोलिकदृष्ट्या दोन भाग पडतात. ज्यास उत्तर रायगड व दक्षिण रायगड...

पृथ्वीवरील दिवस व रात्र

पृथ्वी ही सतत फिरत असल्याने तिचा ठराविक भाग क्रमाक्रमाने सूर्याच्या समोर येतो व ...

चंद्र - पृथ्वीचा उपग्रह

खगोलीय पिंडांची निर्मिती आणि उत्क्रांती या गोष्टींबद्दल चंद्राच्या अभ्यासाने मौल...

नेपच्यून - सूर्यमालेतील अखेरचा ग्रह

नेपच्यून ग्रहाची जी अनेक वैशिट्ये आहेत त्यापैकी एक म्हणजे त्यावरील ग्रेट डार्क स...