विज्ञान

जगदीशचंद्र बसू - सजीव निर्जीवांमधील अद्वैत शोधणारा भारत...

पॅरिस मध्ये भौतिकशास्त्र तज्ज्ञांची एक परिषद भरलेली होती त्यात एक भारतीय शास्त्र...

बर्मुडा ट्रँगल - एक रहस्य

पृथ्वीवरील असेच एक गूढ म्हणजे बर्मुडा ट्रँगल. चार महासागरांपैकी एक असलेल्या अटला...

भूगोल सामान्य ज्ञान

आपण ज्या पृथ्वीवर राहतो त्या पृथ्वीची माहिती आपल्याला असावी म्हणून ज्या विद्येची...

हवेतील विविध घटक

पृथ्वीवरील सजीवांच्या जीवनास अत्यंत महत्वाचा असणारा घटक म्हणजे हवा. मनुष्य पाण्य...

नैऋत्य मान्सून म्हणजे काय

मान्सूनला मोसमी वारे अथवा नैऋत्य मान्सून या नावानेही ओळखले जाते. आपल्या भारतात प...

भरती व ओहोटी म्हणजे काय?

गुरुत्वाकर्षणाच्या याच नियमाच्या आधारे न्यूटनने हे सुद्धा सिद्ध केले की पृथ्वीवर...

सर आइजैक न्यूटन - एक महान वैज्ञानिक

१६६० साली न्यूटनने केम्ब्रिज येथील विद्यालयात प्रवेश घेतला व येथे शिक्षण घेत असत...

समुद्राचे पाणी खारट का असते?

विशेष म्हणजे भूमध्यरेषेपेक्षा पृथ्वीच्या ध्रुवांजवळच्या समुद्राचे पाणी हे जास्त ...

सोने - सर्वात मौल्यवान धातू

प्राचीन काळापासून भारतात व जगभरात सोन्याचा वापर हा दागदागिने आणि शोभनीय वस्तूंसा...

चांदी - एक चमकदार आणि मूल्यवान धातू

चांदी चमकदार पांढऱ्या रंगाची असून ती मूळ रूपात अशुद्ध असते कारण चांदी गंधकाकडे आ...

विजेचा कडकडाट व ढगांचा गडगडाट म्हणजे काय

ध्वनीपेक्षा प्रकाशाचा वेग अधिक असल्याने वीज चमकलेली प्रथम दिसते आणि नंतर ढगांचा ...

एस्बेस्टोस - एक उष्णता प्रतिरोधक धातू

एस्बेस्टोस हे सामान्यत: बांधकाम उद्योगाशी संबंधित असले तरी, ते लोह आणि पोलाद यास...