क्रीडा

कबड्डी खेळाची माहिती संपूर्ण मराठीत

कबड्डी हा खेळ सामूहिक रीत्याच खेळता येतो व यासाठी खेळाडूंचे दोन भाग करावे लागतात...

कुस्ती अर्थात मल्लविद्या खेळाची मराठीत माहिती

कुस्तीचे फायदे म्हणजे यामुळे अंगी चपळता येते, शरीर रक्षण होते, स्नायू बळकट होतात...

बुद्धिबळ खेळाची मराठीत माहिती

बुद्धिबळ या खेळात चौसष्ट घरांचा चौरसाकृती पट आणि राजा, वजीर, उंट, हत्ती, घोडे आण...

आट्यापाट्या या खेळाची मराठीत माहिती

विशेष म्हणजे हा खेळ अस्सल महाराष्ट्राच्या मातीतील खेळ असल्याने महाराष्ट्रातील मर...