इतिहास, पर्यटन व माहितीपर संकेतस्थळ

महादजी शिंदे यांची छत्री - वानवडी

महादजी शिंदे यांची छत्री - वानवडी

महादजी शिंदे यांच्या स्मरणार्थ पुण्यातील वानवडी येथे ही सुंदर समाधी बांधण्यात आली...

जांभरुण - पाट-पाखाडींचे गाव

जांभरुण - पाट-पाखाडींचे गाव

जांभरुण या गावाचे अजून एक वैभव म्हणजे इथे असलेली जुनी देवळे. गावचा राखणदार असलेल्या...