इतिहास, पर्यटन व माहितीपूर्ण संकेतस्थळ

खांबपिंपरीचे वैभव

खांबपिंपरीचे वैभव

पैठणजवळच्या खांबपिंपरी या निसर्गरम्य गावात वास्तुकलेचा एक उत्तम नमुना उपेक्षित स्थितीत...

हिंगुलडोहावरील हिंगुलकरीण माता

हिंगुलडोहावरील हिंगुलकरीण माता

या भागास हिंगुळ डोह या नावाने ओळखले जाते. डोह म्हणजे नदीच्या पात्रातील खोल स्थान....