इतिहास

सरदार वाघोजी तुपे

पायदळाचे हजारी सरदार म्हणून काम सुरु केल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघोजी तुपे त्यांची कोकणात नेमणूक केली.

तुकोजी आंग्रे - सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे वडील

१६४० मध्ये शहाजीराजे भोसले यांनी कोकण जिंकले व या मोहिमेत तुकोजी आंग्रे यांनी चौल येथील युद्धात मोठा पराक्रम गाजवला.

कृष्णाकुमारी - मेवाडची राजकन्या

कृष्णाकुमारी हिच्याशी विवाह करण्यासाठी जरी अनेक राजपूत राजांमध्ये वाद सुरु झाले असले तरी त्यामध्ये अग्रणी होते ते म्हणजे जोधपूरचा...

नजीबखान रोहिला - पानिपतच्या युद्धास कारणीभूत ठरलेला इसम

नजीबखान हा दुआब प्रांतातील सहारणपूर प्रांताचा जहागीरदार होता. नजीबखानाचा स्वभाव मुळात मोठा कारस्थानी होता. 

गोविंदपंत खासगीवाले - पेशव्यांच्या खासगी विभागाचे व्यवस्थापक

गोविंद खासगीवाले यांनी अवघ्या सोळाव्या वर्षी खासगी विभागाचे पूर्ण ज्ञान मिळवल्याने बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशवे यांनी त्यांच्याकडे...

जॉन फ्रायर - शिवराज्याभिषेक सोहळा अनुभवणारा प्रवासी लेखक

अशाच एका प्रवासी लेखकांपैकी एक म्हणजे जॉन फ्रायर. जॉन फ्रायरचा जन्म १६५० साली इंग्लंड देशातील लंडन येथे झाला. १६६४ साली त्याने केम्ब्रिज...

फत्तेसिंग भोसले - अक्कलकोट संस्थानाचे संस्थापक

छत्रपती शाहू महाराज फत्तेसिंग यांना पुत्र मानत असल्याने शाहूकालीन कागदपत्रांमध्ये फत्तेसिंग यांचा उल्लेख चिरंजीव असाच येतो.

प्रयागजी अनंत प्रभू फणसे पनवेलकर

प्रयागजी यांचे वैशिट्य म्हणजे त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराज...

राणा कुंभ - मेवाडचा प्रसिद्ध शासक

राणा कुंभच्या काळात मेवाड राज्य अतिशय उर्जितावस्थेत होते. राणा कुंभ हा एक पराक्रमी सेनानी होताच मात्र याशिवाय त्याच्याकडे उत्तम प्रशासकाचे...

कोन्हेरराव त्रिंबक एकबोटे - इतिहासातील प्रसिद्ध फांकडे

कोन्हेरराव यांची कारकीर्द छत्रपती शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीत सुरु झाली व बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशवे यांनी त्यांची शिलेदार...

खंडेराव दाभाडे - मराठा साम्राज्याचे सरसेनापती

१७१७ साली छत्रपती शाहू महाराजांनी खंडेराव दाभाडे यांना सेनापती पद बहाल केले व हे पद खंडेराव दाभाडे यांच्यापासून त्यांच्या घराण्यात...

अंबाजीपंत पुरंदरे - पुरंदरे घराण्याचे संस्थापक

छत्रपती शाहू महाराज मोगलांच्या कैदेतून सुटून आल्यावर अगदी सुरुवातीस त्यांना जी माणसे मिळाली त्यामध्ये अंबाजीपंत एक होते.

अंताजी माणकेश्वर - मराठा साम्राज्याचे निःसीम सेवक

अंताजी यांना दिल्ली दरबारी मराठ्यांचे वकील म्हणून नेमण्यात आले व दिल्लीकडून त्यांना सात हजारी मनसबदारी प्राप्त झाली आणि सेनापती हे...

परशुरामभाऊ पटवर्धन - एक वीर सेनापती

गोपाळराव यांच्या निधनानंतर परशुरामभाऊ यांना पुण्यात वास्तव्य करणे क्रमप्राप्त झाले व शत्रूवरील मोहिमांमध्येही त्यांना भाग घ्यावा लागे.

परशुराम त्र्यंबक पंतप्रतिनिधी - औंधच्या पंतप्रतिनिधी घराण्याचे...

छत्रपती राजाराम महाराजांसोबत जिंजीस असताना परशुराम त्र्यंबक यांनी चांगली कामगिरी बजावल्याने छत्रपती राजाराम महाराजांनी परशुराम यांना...

पिलाजीराव गायकवाड - मराठी साम्राज्याचे समशेर बहाद्दूर

१७२१ साली दमाजी गायकवाड यांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या जागी पिलाजी यांची नेमणूक झाली.