माहितीपर

कीटक - एक लहान मात्र उपयुक्त जीव

जीवशास्त्राच्या वैज्ञानिकांनी कीटकांचे एकूण एक लाखाहून अधिक प्रकार आहेत असे सांगितले आहे.

मधमाशी - एक उपयुक्त कीटक

मधमाशीपासून मिळणारे मध मनुष्यास उपयुक्त असले तरी मधमाशी पासून आणखी एक पदार्थ निर्माण होतो व तो पदार्थ म्हणजे मेण.

अच्युतानंद स्वामी - प्रसिद्ध मल्लविद्या प्रचारक

अच्युतानंद स्वामी यांचा रोजचा सराव हा ३३०० जोर आणि ३३०० बैठका एवढा जबरदस्त असे आणि अगदी आजारपणातही त्यांचा सराव चुकत नसे.

मिठाचे महत्व व फायदे

मानवी जीवनात पाण्यासहीत मिठास एवढे महत्व का आहे हे लक्षात आलेच असेल. पाण्यासारखे मीठ सुद्धा निसर्गतः तयार होते मात्र निसर्गतः तयार...

एक म्हातारं झाडं

मग पावसाळा आला. पावसानं आपल्या धारांनी जेव्हा मातीला चिंब ओलं केलं तेव्हा ते रुजलेलं बी फोफावलं. हळूहळू त्या बिजाचं रोपात रुपांतर...

ग.ह.खरे - इतिहासास वाहून घेणारे संशोधक

ग.ह.खरे ह्यांचा जन्म १० जानेवारी १९०१ साली पनवेल येथे झाला, त्यांचे माध्यमिक शिक्षण द्रविड हायस्कूल, वाई येथे झाले. -  नंदन वांद्रे,...

संत कबीर - कबीर पंथाचे प्रणेते

कबीर हे एक उत्तम लेखक व कवी असून त्यांनी शुकविधान नामक एक ग्रंथ लिहिला व याव्यतिरिक्त त्यांनी लिहिलेले अनेक दोहरे आणि काव्ये आजही...

जमदग्नी ऋषी - परशुरामाचे पिता

जमदग्नी हा अत्यंत कोपिष्ट ऋषी असल्याचे संदर्भ जुन्या धर्मग्रंथांत आढळतात. एकदा त्याच्या कोपाचा अनुभव खुद्द त्याच्या कुटुंबास भोगावा...

जटायू - पक्ष्यांचा राजा

जटायूस रामायणात पक्ष्यांचा राजा म्हटले गेले आहे मात्र तो खरोखर एखादा पक्षी होता की मानव याची माहिती फारशी आढळत नाही, कदाचित तो एक...

गांधारी - कौरवांची माता

गांधारी ही बालपणापासून रुद्रभक्त होती व तिने रुद्राची आराधना केली असता रुद्राने तीस शंभर पुत्र होती असा वर दिला होता.

उद्धव - कृष्णाचा बंधू व सखा

उध्दवाचे वैशिट्य म्हणजे तो अतिशय बुद्धिवान आणि नीतिमान असल्याने कृष्ण कुठल्याही कार्यात सर्वप्रथम उद्धवाचाच सल्ला घेत असे.

इंद्र - देवांचा राजा

ज्यावेळी ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा अर्थात कल्पाचा आरंभ झाला तेव्हापासून एकूण सहा इंद्र स्वर्गलोकी राज्य करिते झाले.

वालीपुत्र अंगद

अंगद हा बालपणापासूनच अत्यंत हुशार व संभाषणकलेत निपुण होता व त्यास गुरु अर्थात बृहस्पतीचा आशीर्वाद प्राप्त होता.

नऊ अंकाचे माहात्म्य

रोमन भाषेमध्ये IX अशी लिहिली जाणारी नऊ ही एक विषम संख्या असून ती ‘पूर्ण वर्ग संख्या’ म्हणून गणितात ओळखली जाते. - सिद्धार्थ अकोलकर

टेरॅरियम - बाटलीतला बगीचा

जसे असंख्य शोध अपघातानेच लागतात तसाच या बाटलीतल्या बगीच्याचा शोध अपघातामधून लागलेला आहे. - सिद्धार्थ अकोलकर

भारद्वाज - एक लोभस पक्षी

भारद्वाज हा खरा कोकीळेच्या कुळातला एकटा-दुकटा वा जोडीने राहणारा पक्षी पण पिल्लांच्या पालकत्वाच्या बाबतीत मात्र त्याच्या जातभाईंसारखं...